Heimesidene til gaularspelet har flytta


Gaularspelet sine heimesider er å finne på http://www.gaularspelet.no.

Viss du har kome til denne sida ved hjelp av ei lenkje, ver snill å melde frå til dei som driv sida du kom i frå om at lenkja må oppdaterast.